SMLOUVY

Smlouvy uzavřené Městem Kasejovice zveřejňované na základě rozhodnutí Rady města Kasejovice ze dne 25.6.2014 s plněním nad padesát tisíc Kč.

12
Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Chodník pro pěší a oprava chodníku u komunikace I/20 v Kasejovicích

Stavební práce na akci: Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu ze dne 27.5.2019
Smlouva o dílo: Kasejovice,stodola v areálu bývalého špýcharu

Veřejnoprávní smlouva č. P1/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P1/2019

Veřejnoprávní smlouva IN1/2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2019

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kasejovice a městem Nepomuk ze dne 22.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Obchodní podmínky č.841/TA2018/43

Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce - 2018
Smlouva o dílo - Návrh: Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce

Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství, SO2 - Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích

Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích
Smlouva o dílo: Kasejovice, Jánské náměstí - Obnova veřejného prostranství, SO1 - Obnova Spodní části náměstí v Kasejovicích

Veřejnoprávní smlouva č. P3 / 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P3 / 2018

Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Město Kasejovice
Smlouva o dílo za účelem zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Město Kasejovice

Kupní smlouva č. 1001931874
Kupní smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem a městem Kasejovice

Dodávka a montáž oken a dveří ve zdravotním středisku v Kasejovicích
Smlouva o dílo na zhotovení prací - "Dodávka a montáž oken a dveří ve zdravotním středisku v Kasejovicích"


Veřejnoprávní smlouva IN1/2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2018

Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa
Smlouva o dílo - "Kasejovice - oprava částí místních komunikací - II.etapa"

Veřejnoprávní smlouva I4/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice I4/2017

Oprava místních komunikací v Kasejovicích 2017
Smlouva o dílo - "Oprava místních komunikací v Kasejovicích"

Veřejnoprávní smlouva č. P2 / 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice č. P2 / 2017

Veřejnoprávní smlouva IN1/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2017

Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice 2017
Smlouva o dílo - "Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnickéhopotoka v k. ú. Kasejovice"

Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce 2017
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Chloumek u Kasejovic a k. ú. Kladrubce"

Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic 2016
Smlouva o dílo - "Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic"

Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice 2016
Smlouva o dílo - "Odstranění havarijního stavu ČOV Kasejovice"

Oprava střechy budovy bývalého špýcharu 2016
Smlouva o dílo - "Oprava střechy budovy bývalého špýcharu"

Veřejnoprávní smlouva IN2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ZO ČSCH Kasejovice IN2/2016

Veřejnoprávní smlouva IN2/2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kotouň IN2/2017

Oprava části místních komunikací v Ŕesanicích a Kasejovicích 2016
Smlouva o dílo "Oprava části místních komunikací v Ŕesanicích a Kasejovicích"

Veřejnoprávní smlouva č. P2/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č. P2/2016

Veřejnoprávní smlouva IN1/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2016

Kasejovická příroda - obnova parků a zelených ploch ve městě
Smlouva o dílo - "Kasejovická příroda - obnova parků a zelených ploch ve městě"

Oprava místní komunikace Řesanice 2015
Smlouva o dílo - "Oprava místní komunikace Řesanice "

Oprava místní komunikace Polánka 2015
Smlouva o dílo - "Oprava místní komunikace Polánka".

Veřejnoprávní smlouva č.P1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kasejovice z rozpočtu města Kasejovice č.P1/2015

Oprava části místní komunikace Ŕesanice-Nezdřev 2015
Smlouva o dílo - "Oprava části místní komunikace Ŕesanice-Nezdřev".

Kupní smlouva na dodávku 120 ks kompostérů 2015
Kupní smlouva na dodávku 120 ks kompostérů uzavřená 18.8.2015

Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů 2015
Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů uzavřená 18.8.2015

Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí 2015
Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí uzavřená 18.8.2015

Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce 2015
Smlouva o dílo - "Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce".

Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky 2015
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky".

12