ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu č.j.: 108 EX 08775/05-181
Soudní exekutor vydává Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 22.09.2020 do 22.10.2020.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3.10.2020 v Kasejovicích
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 15.09.2020 do 04.10.2020.

Záměr pronájmu pozemku s jeho následným prodejem v k.ú. Újezd u Kasejovic ze dne 14.9.2020
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 14.09.2020 do 30.09.2020.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 14.08.2020 do 04.10.2020.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Min.doba zveřejnění od 14.08.2020 do 04.10.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 04.10.2020.

MěÚ Nepomuk vyhlašuje Nařízení č.1/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města Nepomuk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031
Min.doba zveřejnění od 01.07.2020 do 31.10.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Program podpory neziskových organizací 2020
Program podpory neziskových organizací 2020 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 20.12.2020.

Informace o přístupu k dokumentům města na r. 2020 ze dne 26.8.2020
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 10.01.2020 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 18.3.2019
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 12 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Změna svozu směsného komunálního odpadu v Kasejovicích 2020
Firma Rumpold přechází od 17.9.2020 z letního svozu na zimní, tj. v Kasejovicích bude prováděn svoz každý týden ve čtvrtek (týká se popelnic označených příslušnou známkou). Případné dotazy zodpovíme na tel. 602 206 492.

Změna otevírací doby na poště v Kasejovicích 1.9. - 30.9.2020
Změna otevírací doby na poště v Kasejovicích od 1.9.2020 do 30.9.2020 z provozních důvodů

Integrované šetření v zemědělství 2020
Integrované šetření v zemědělství 2020

Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět 2020
Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.7. 2020
Usnesení z 10. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.7.2020 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.08.2020 na radnici v Kasejovicích